Avsluta medlemskap i Takenoko Budoklubb

Enligt Takenokos Budoklubb stadgar förblir du medlem tills dess att ditt medlemskap aktivt avslutas, eller minst två terminer passerat utan att du betalat terminsavgift. Fyll i det här formuläret om du på egen hand vill avsluta ditt medlemskap, samt sluta få föreningens utskick.

Avslutstid*