Registeruppdatering

Lämnade uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Uppgifterna finns tillgängliga för föreningens funktionärer, de kan vid behov delas med idrottsförbund och försäkringsbolag.

Om du är under 18 år behöver vi även en eller två vuxna kontaktpersoner